S  a  n  d  e  r     K  o  l  l  a  a  r  d

Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 2014: ware literatuur

Het werk van Sander Kollaard biedt de lezer een boeiende, maar verontrustende visie op de wereld. De verhalen vormen meer dan een willekeurige reeks autobiografische lotgevallen. De vertrouwde grenzen en verbanden zijn daarin niet langer van kracht. De verhalen zijn zorgvuldig geschreven, in een mild ironische stijl.


Jury van de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs, 21 maart 2014


NRC Handelsblad: Nesciaanse stijl

Er gebeurt van alles bij Kollaard, maar de kracht zit in de Nesciaanse stijl.


Zo eindigen de meeste van Kollaards verhalen: onbeslist, maar toch ook met een sprankje hoop. Blijkbaar is er voor allerlei dingen geen verklaring en gebeuren ze zomaar. En dan is het de kunst om het leven te nemen zoals het is en het verleden tot nader order te laten rusten. Dat is ook het advies, denk ik, dat tussen de regels door opwolkt uit dit mooie, sfeervolle debuut: een behoedzaam pluk de dag.


NRC Handelsblad, Janet Luis, 13 april 2012


Parool: meesterlijk

Het verhaal En Dassajev verbijsterd achterliet is [...] een van de beste verhalen die in de Nederlandse literatuur over voetbal te vinden zijn.


De verhalen van Kollaard zijn levendig, sfeervol en intiem. Je leeft ontzettend mee met Eriks opvattingen en problemen. Dat is meesterlijk gedaan.


Het Parool, Arie Storm, 4 april 2012


Trouw: vanuit het hart, maar met het hoofd

Van deze [debutanten] is Kollaard de meest getalenteerde. Van de vorm van zijn bundel heeft hij iets bijzonders gemaakt. [...] Schrijven vanuit het hart, maar met het hoofd, dat levert nog altijd de mooiste literatuur op.


Trouw, Jaap Goedegebuure, 18 mei 2012


Cees Nooteboom: mooi, helder, bedachtzaam

Ik vind het mooi, helder, bedachtzaam proza, misschien niet zozeer fictie alswel meditatief, zeer nauwkeurig, beeldend werk.


Cees Nooteboom, in een brief aan de uitgever, 22 mei 2012


Frits Abrahams: sterk debuut

...een sterk debuut. Kollaard heeft een mooie, beschouwende stijl waarmee hij treffend de intieme levenssfeer van Van Duijn beschrijft. [...] Zijn boek blinkt uit door oorspronkelijkheid.


Ik las het boek pas nadat het onlangs de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 2014 kreeg. De jury, onder voorzitterschap van Kester Freriks, prees onder meer het navrante titelverhaal waarin de labiele Van Duijn door een toeval steun zoekt bij een eenzame oude man, die met zijn overleden vrouw aan stijldansen deed en daarom nu met zijn gast wil dansen. „Samen dansen zij de foxtrot in een prachtige scène die het schrijnende hoogtepunt vormt van het titelverhaal”, aldus de jury. Dat klopt, het ís een indrukwekkende scène. „Zo nu en dan bespiedde ik zijn gezicht”, schrijft Kollaard, „en zag hoe ook hij genoot: het drukte een stil geluk uit dat hem jaren jonger deed lijken.”


Frits Abrahams, NRC Handelsblad, 1 mei 2014


Vrij Nederland: niet uit de schrijversfabriek

Dit zijn geen verhalen uit een van onze schrijversfabrieken. Je moet de tijd nemen om ze tot je door te laten dringen, dan zie je wat Kollaard doet.


Vrij Nederland, Marjolijn Pouw, 22 maart 2012


Ons erfdeel: haarscherp debuut dat lang bijblijft

Kollaards focus op de onmogelijkheid om de (denk)wereld om ons heen volledig te begrijpen, ondanks de verwoede pogingen die we daartoe soms doen, levert een verhalenbundel op die bij de lezer veel momenten van herkenning oproept.

Daarmee herinnert Onmiddellijke terugkeer van uw geliefde in zekere zin aan de typisch modernistische problematiek van personages die vol twijfels zitten over de essentie en kenbaarheid van het bestaan, maar wanhopig proberen structuur aan te brengen in de chaos om hen heen. Kollaard is er in geslaagd die thematiek vast te leggen in verhalen die ondanks hun onderlinge verschillen een samenhangend geheel vormen, en die bovendien zijn opgetekend in een loepzuiver Nederlands dat van alle overbodigheden is ontdaan.


[Kollaard] heeft een haarscherp debuut afgeleverd dat zijn lezers lang zal bijblijven.


Ons erfdeel, Jeroen Dera, 2013 (4)


Nederlands Dagblad: grote gedachten

Veel mensen zullen ze hebben: grote gedachten bij kleine dingen. Onopvallende gedachten vaak, die alweer weg zijn voor we ze ons goed en wel bewust worden. Sander Kollaard ving ze en schreef ze op in zijn debuut. [...] De verhalen gaan over heel diverse gebeurtenissen. [...] Ondanks de variatie die door associaties ontstaat, is de bundel toch een hecht geheel.


Lees dat verhaal op het strand. Of nee, dat hoeft niet, want als je 'Onder het zand' leest, bén je aan het strand zonder een voet te verzetten.


Nederlands Dagblad, Elizabeth Kooman, 8 juni 2012


Volkskrant: stamverwant van J.J. Voskuil

Inhoudelijk laat [...] Kollaard zich zien als een stamverwant van J.J. Voskuil en diens literaire nazaat Detlev van Heest.


Daniëlle Serdijn, De Volkskrant, 14 april 2012


BOEK: mooi melancholiek

Kollaard valt op door zijn meanderende, mijmerende zinnen. In ieder verhaal probeert hij – tevergeefs – met precieze beschrijvingen de ongrijpbare emoties van zijn alter ego Erik van Duijn op de staart te trappen. Vaak geeft dat een mooi melancholiek effect.


BOEK 4 (2012)


Tzum Magazine: ontroerend beeld

Sander Kollaard volgt zijn (anti-)held Erik van Duijn van zijn kinderjaren tot het moment dat hij als volwassen man de mogelijkheid van de dood voelt naderen. Dat levert een ontroerend beeld op van een labiele maar aimabele geest. [...] Resonanties van het oeuvre van Voskuil zijn waar te nemen in de manier waarop kleine gebeurtenissen grote betekenis krijgen dankzij de prismatische werking van de geest van de hoofdpersoon. [...] In rustig meanderende, intieme verhalen met volop ruimte voor bespiegeling dient Onmiddellijke terugkeer van uw geliefde talloze levensvragen op. [...] een geloofwaardig en levendig beeld van een mensenleven...


Tzum Magazine, Meriel Benjamins, 10 mei 2012


Passionate Magazine: knap geconstrueerde eenheid

...een knap geconstrueerde eenheid... Je wordt meegenomen in de meanderende gedachten van Erik. [...] In het titelverhaal ‘Onmiddellijke terugkeer van uw geliefde’ bijvoorbeeld, waarin hij als dronken student via een briefje van een obscure helderziende bij een wat vereenzaamde oude man én zijn jenever verzeild raakt, zijn de gedachten en handelingen van Erik wel met veel vaart en vooral humor geschreven. ‘De afstand tot een ramp’, over het van dichtbij meemaken van een vliegramp, is wellicht het tegenovergestelde, maar beklijft door de ontreddering en ontroering die eruit spreken.


Passionate Magazine, Silvana Sodde


Ton Rozeman: klein en groots

Lees nu debuut van Sander Kollaard. Ben blijven haken aan zijn openingsverhaal dat zo klein en groots is dat ik het blijf herlezen.


Tweet van Ton Rozeman, schrijver, docent Schrijversvakschool, 3 maart 2012


Onmiddellijke terugkeer van uw geliefde bevat veertien verhalen over hetzelfde personage, Erik van Duijn. We leren hem kennen als kind, als student en - inmiddels in Zweden - als vader. Erik kijkt beter dan de meeste mensen en denkt langer na over wat hij observeert. Hij voelt zich bedreigd door wat er onder het zand schuilt, danst een foxtrot met een onbekende man en neemt een stinkend dolfijnskelet mee als souvenir. Zijn gedrag lijkt soms vreemd maar blijft tegelijk wonderbaarlijk herkenbaar. Erik doet dingen die niet te begrijpen zijn, die ook niet uitgelegd worden, maar waarvan een lezer zich heel goed kan voorstellen dat hij ze doet. En misschien is dat ook niet zo vreemd: achter Eriks verwondering - en soms angst - schuilen vragen die iedereen kent. Wie ben ik? Wat is de betekenis van mijn leven? Hoe zal het einde zijn?